NontTanont君によるタイソング แน่ใจไหม (Are you sure?) タイ語&カタカナ歌詞

サムネイルNONT2

今回は、NONT TANONT くんによる

แน่ใจไหม ネェヂャィマィ?
(Are you sure?)

をお送りします。

タイ語には日本語にない音が多いため、以下の歌詞ではカタカナと平仮名を使って、発音の違いを区別しています。
(ただし、目的はあくまでも歌を楽しむことなので、発音はあまり気にしなくても大丈夫です)

【凡例】
カ:Kh ガ:K タ:Th た:T
パ:Ph ぱ:P ラ:L ら:R
フ:H ふ:F ン:N ん:Ng

แน่ใจไหม (Are you sure?)
タイ語&カタカナ歌詞

(コーラス)
(แน่ใจไหมว่าเธออยากฟัง แน่ใจไหมว่า… แน่ใจไหมว่า แน่ใจ แน่ใจ… )
(ネェヂャィ マィワ トァーヤーク ふァん
ネェヂャィ マィワ ネェヂャィ マィワ
ネェヂャィ ネェヂャィ…)

1.
ดูเหมือนมีอะไรที่มันแปลกไปหรือเธอ คนที่เธอเคยเจอ ไม่เหมือนที่เธอคุ้นเคยใช่ไหม
ドゥムアン ミーアらィ 
ティマン ぷレクぱィ るートァー
コンティー トァークーィ ヂュー 
メムアン ティートァ クゥンクーィ シェマィ

คนที่เคยสนิท ที่เขาไม่เคยห่างไป แต่ในวันนี้ ทำไมกลับหาย ไปจากเธอ
コンティー クーィサニト 
ティカォ メクーィ ハんぱーィ
てネィ ワンニー 
タマィ ガプハーィ 
ぱィヂャク トァー


เธอสงสัย มากใช่ไหม เกิดอะไรที่เธอไม่รู้รึเปล่า ที่เธอถาม คนคนนี้ ทำไมเปลี่ยนไป ถ้าเธออยากรู้
トァーソんサィ マークシャィマィ
グーッアらィ ティトァー メィるゥー るッぷラォ
ティートァー ターム コンコンニー 
タマィ ぷリァンぱーィ 
タトァ ヤクるゥー…

แน่ใจใช่ไหมว่าพร้อมจะฟังจะฟังคำตอบนั้น จะรับได้ไหมถ้าเธอได้ฟัง Baby
ネェヂャィ シャィマィワ プローム 
ヂャふァん ヂャふァん カムとォプ ナーン
ヂャらプ ダィマィ ターァィふァん ベィべー

เรื่องจริงที่ฉันพูดไป ตั้งแต่พรุ่งนี้เรื่องระหว่างเรา
るアんヂんティ シャン プゥト ぱィ
たんてェ プゥんニー 
るアん らワーん らォ

อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  จะรับได้หรือไม่ แน่ใจนะ ว่าจะรับมันเอาไว้ ถ้าฉันจะบอก
アッヂャメィ ムアンドァーム イークとォ ぱーィ
ヂャらプ ダィル マーィ
ネェヂャィ ナッワー ヂャらプマン アォワィ 
タシャン ヂャボォーク


(コーラス)
(แน่ใจไหมว่าเธออยากฟัง แน่ใจนะว่าเธออยากฟัง แน่ใจนะว่าพร้อมจะรับฟังคำว่ารักที่เก็บเอาไว้)
(ネェヂャィ マィワ トァーヤーク ふァん
ネェヂャィ マィワ トァーヤーク ふァん
ネェヂャィ ナッワ プロームヂャ らプふァん
カムワ らーックティ ゲプアォワィ)


2.
ขอโทษเธอจริง ๆ ถ้าทำให้เธอหนักใจ  แค่คนที่เก็บอาการไม่ไหว  ที่มันคงเผลอทำเธอรู้
コォトーッ トァー ヂんヂん
タタム ヘィトァー ナクヂャーィ
ケコンティ ゲプアー ガーンメィ ワーィ
ティーマン コんプルー タムトァー るゥー

ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะดีจะร้ายฉันพร้อมเข้าใจ อยู่ที่เธอจะทำอย่างไร  กับคนคนนี้ที่รักเธออยู่
たんてェ ワンプルゥん ニーヂャ ディーヂャ らーィシャン プローム カォヂャーィ
ユゥティ トァーヂャ タムヤん らーィ
ガプコン ニーティー らクトァー ユゥー◆ ◆ ◆ ◆ ◆
当サイト管理人による【タイ文字習得講座】のご案内はこちら
◆ ◆ ◆ ◆ ◆

เธอสงสัย มากใช่ไหม เกิดอะไรที่เธอไม่รู้รึเปล่า ที่เธอถาม คนคนนี้ ทำไมเปลี่ยนไป ถ้าเธออยากรู้
トァーソんサィ マークシャィマィ
グーッアらィ ティトァー メィるゥー るッぷラォ
ティートァー ターム コンコンニー 
タマィ ぷリァンぱーィ 
タトァ ヤクるゥー…

แน่ใจใช่ไหมว่าพร้อมจะฟังจะฟังคำตอบนั้น จะรับได้ไหมถ้าเธอได้ฟัง Baby
ネェヂャィ シャィマィワ プローム 
ヂャふァん ヂャふァん カムとォプ ナーン
ヂャらプ ダィマィ ターァィふァん ベィべー

เรื่องจริงที่ฉันพูดไป ตั้งแต่พรุ่งนี้เรื่องระหว่างเรา
るアんヂんティ シャン プゥト ぱィ
たんてェ プゥんニー 
るアん らワーん らォ

อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  จะรับได้หรือไม่ แน่ใจนะ ว่าจะรับมันเอาไว้ ถ้าฉันจะบอก
アッヂャメィ ムアンドァーム イークとォ ぱーィ
ヂャらプ ダィル マーィ
ネェヂャィ ナッワー ヂャらプマン アォワィ 
タシャン ヂャボォーク

(間奏)

แน่ใจใช่ไหมว่าพร้อมจะฟังจะฟังคำตอบนั้น จะรับได้ไหมถ้าเธอได้ฟัง Baby
ネェヂャィ シャィマィワ プローム 
ヂャふァん ヂャふァん カムとォプ ナーン
ヂャらプ ダィマィ ターァィふァん ベィべー

เรื่องจริงที่ฉันพูดไป ตั้งแต่พรุ่งนี้เรื่องระหว่างเรา
るアんヂんティ シャン プゥト ぱィ
たんてェ プゥんニー 
るアん らワーん らォ

อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป  จะรับได้หรือไม่ แน่ใจนะ ว่าจะรับมันเอาไว้ ถ้าฉันจะบอก
アッヂャメィ ムアンドァーム イークとォ ぱーィ
ヂャらプ ダィル マーィ
ネェヂャィ ナッワー ヂャらプマン アォワィ 
タシャン ヂャボォーク


(コーラス)
(แน่ใจไหมว่าเธออยากฟัง แน่ใจนะว่าเธออยากฟัง แน่ใจนะว่าพร้อมจะรับฟัง คำว่ารักที่เก็บเอาไว้)
(ネェヂャィ マィワ トァーヤーク ふァん
ネェヂャィ マィワ トァーヤーク ふァん
ネェヂャィ ナッワ プロームヂャ らプふァん
カムワ らーックティ ゲプアォワィ)

แน่ใจนะ ว่าจะรับมันเอาไว้ ถ้าฉันจะบอก
ネェヂャィ ナッワー ヂャらプマン アォワィ 
タシャン ヂャボォーク


(コーラス)
(แน่ใจไหมว่าเธออยากฟัง แน่ใจนะว่าเธออยากฟัง แน่ใจนะว่าพร้อมจะรับฟัง คำว่ารักที่เก็บเอาไว้)
(ネェヂャィ マィワ トァーヤーク ふァん
ネェヂャィ マィワ トァーヤーク ふァん
ネェヂャィ ナッワ プロームヂャ らプふァん
カムワ らーックティ ゲプアォワィ)

แน่ใจนะ ว่าจะรับมันเอาไว้ ถ้าฉันจะบอก
ネェヂャィ ナッワー ヂャらプマン アォワィ 
タシャン ヂャボォーク


まとめ

曲のタイトルは、
แน่ใจไหม ネェヂャィマィ?

แน่ใจネェヂャィは、
英語の「Sure」に相当し、
「確かである」という意味。


「ネェヂャィマィ?」は疑問文なので、
「確かなのか?」
と念を押す言い方です。


俺は これからお前に
告白するかもしれないけれど、

お前は本当に、
それを聞く覚悟はあるんだな?

今までの 俺たちの関係が
壊れるかもしれないのに

ということです。

2022年1月のイベントで、Krist-Singtoのお二人がこの曲を披露し、話題になりました。タイ沼の方が、動画に素晴らしい翻訳を付けてくださっていたので、転載させていただきます。

 ↓◆ ◆ ◆ ◆ ◆

お知らせ

突然ですが、ここでクイズです。
この画像、何と書いてあるか、分かりますか?
somtam2
クイズの答えはこちら


これは、「タイ文字の看板」です。
もしもタイ文字を自由自在に読むことができれば、タイ滞在は、何倍も楽しいものになります。

当サイトでは、1日わずか5分のスキマ時間の学習で、難解なタイ文字の読み書きがみるみるうちに習得できる「タイ文字動画講座」を開講中です。

この機会をお見逃しなく!
↓↓↓
オンラインのタイ文字習得講座はこちら

◆ ◆ ◆ ◆ ◆


【ホーム画面】へ戻る